Wat Is Een ETF? Uitleg Over Exchange-Traded Funds | HetGeldCollege.nl (2024)

De term ETF is een afkorting voor ‘Exchange Traded Fund’. Het is een fonds dat bestaat uit een mandje van effecten, zoals aandelen.

Het fonds volgt meestal een onderliggende index als de AEX en koopt dan aandelen die opgenomen zijn in die index.

Één van de belangrijkste kenmerken van een ETF is dat het een beleggingsinstrument is dat verhandelbaar is op de beurs.

Het fonds heeft zelfstandige aandelen die verhandeld worden, waarmee je het dus relatief eenvoudig kunt kopen en verkopen, wat bij andere investeringsfondsen vaak niet het geval is.

ETF’s kunnen allerlei verschillende soorten beleggingen bevatten, waaronder aandelen, obligaties, grondstoffen of een combinatie van verschillende soorten beleggingsinstrumenten. Een aandeel in het fonds vertegenwoordigt dus als het ware een aandeel in het eigendom van deze beleggingsinstrumenten.

De focus van een ETF kan heel verschillend zijn. Een ETF kan aandelen in veel verschillende sectoren bezitten, bijvoorbeeld als het een index als de AEX volgt, maar het fonds kan zich ook richten op een bepaalde sector.

Als je nog niet zo bekend bent met aandelen dan is deze blog die ik eerder schreef een goede snelcursus!

Sommige fondsen richten zich alleen op Amerikaanse of Europese beleggingen, terwijl andere fondsen weer een wereldwijd perspectief hebben. Het antwoord op de vraag ‘wat is een ETF’ kan per fonds dus heel verschillend zijn.

Inhoudsopgave

Wat Is Een ETF En Waarom Zou Je Erin Investeren?

ETF’s zijn bij veel beleggers erg populair. Dit zijn de belangrijkste voordelen van het investeren in ETF’s.

Makkelijk Verhandelbaar

ETF’s zijn over het algemeen zeer liquide en je kunt ze dus de hele dag door verhandelen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van andere beleggingsfondsen als zogeheten ‘mutual funds’, waarvan de prijs alleen aan het einde van de werkdag wordt vastgesteld. Bij hedge funds kan je investering zelfs voor jaren vastzitten.

Geen idee wat beleggingsfonden zijn en wat ze doen? Lees dan deze blog waarin ik uitleg waarom beleggingsfondsen in mijn ogen een slechte investering zijn.

Investeren in ETF’s geeft je dus veel meer vrijheid. Je kunt je investering in principe op ieder moment weer verkopen.

Lage Kosten

Één van de grootste voordelen van ETF’s is echter dat er simpelweg extreem lage kosten mee gemoeid zijn.

Beleggingsfonden kunnen hoge jaarlijkse kosten in rekening brengen. Zo vraagt de ING tussen de 0,43 – 2,33% per jaar! Dat terwijl een bekende ETF zoals het Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (afgekort VWRL) slecht 0,25% per jaar aan kosten in rekening brengt.

Deze jaarlijkse kosten kunnen zo laag zijn omdat de ETF’s niet actief beheerd worden, maar passief een bepaalde groep beleggingen volgen, zoals een aandelenindex. Er zijn dus geen dure managers nodig!

Hoewel ETF’s net als aandelen dagelijks worden verhandeld, bieden veel online brokers bovendien provisievrije ETF’s aan, zelfs voor beleggers met kleinere accounts.

Dan hoef je dus bij het aankopen van een ETF geen commissie te betalen aan je broker. Dit kan een grote hulp zijn voor kleine beleggers, omdat hoge kosten en commissies echt een flinke deuk in je accountsaldo kunnen slaan.

Een van de brokers die dit doet is DeGiro, de broker die ik zelf ook gebruik vanwege hun lage kosten.

In hun kernselectie vind je de ETF’s die je maandelijks 1x gratis kunt aankopen.

Diversificatie

ETF’s zijn heel handig wanneer je als belegger een divers portefeuille wil creëren. Er zijn honderden ETF’s beschikbaar en ze bestaan voor elke belangrijke index (Dow Jones, S&P500, AEX etc.) en alle sectoren van de aandelenmarkt. Ook zijn er veel ETF’s die zich op bepaalde geografische gebieden richten.

Het grote aantal beschikbare ETF’s stelt je daarom in staat om snel en eenvoudig een divers portefeuille op te bouwen.

Beginnende beleggers die nog niet helemaal bekend zijn met de fijne kneepjes van de financiële markten, kunnen daarom geholpen zijn met een ETF die de bredere markt volgt.

Risico’s Van ETF’S

Natuurlijk zijn er ook bepaalde risico’s met ETF’s gemoeid. Het ligt misschien erg voor de hand, maar het grootste risico van ETF’s is simpelweg het marktrisico. Markten gaan op en neer en de ETF waar je in investeert volgt slechts de markt.

Als je een Dow Jones ETF koopt en de Dow Jones keldert in waarde, daalt de waarde van jouw investering dus gewoon mee.

Een ander risico is gelegen in het feit dat het soms lastig kan zijn om in te schatten wat de kwaliteit van de ETF is. Er zijn tegenwoordig immers meer dan 1800 ETF’s op de markt. Daardoor heb je als belegger veel keuze.

Het is dus zaak dat je als belegger je goed informeert over de ETF’s waar je in investeert en vooral zo breed mogelijk belegd (en niet in ”spannende” sectoren zoals biotech). Gezien de grote hoeveelheid beschikbare ETF’s, kan dit echter vaak lastig en tijdrovend zijn.

Een goed beginpunt zijn deze blogs van andere financiële bloggers en Reddit:

Ten slotte gaan er met het investeren in ETF’s vaak transactiekosten gepaard. Je moet dus oppassen dat de transactiekosten niet te hoog oplopen.

Als je een ETF aankoopt om voor een langere tijd te houden en je dus buiten de eerste aankoop weinig zult handelen, is dit risico uiteraard niet zo relevant.

Wat Is Een ETF Waard?

Net als een ‘normaal’ aandeel, wordt een ETF dagelijks verhandeld op de beurs. Net als bij aandelen is de belangrijkste indicatie van de waarde van een ETF dus de huidige marktprijs. De marktprijs is de prijs waartegen beleggers momenteel bereid zijn om ETF’s te verkopen of te kopen.

Voor ETF’s, net als bij aandelen, weerspiegelt de huidige marktprijs de hoogste prijs waartegen kopers bereid zijn te kopen en de laagste prijs waartegen verkopers bereid zijn te verkopen. Met andere woorden, de huidige marktprijs wordt bepaald door vraag en aanbod.

Omdat ETF’s gediversifieerd zijn over een brede markt of marktsectoren, gebruiken beleggers doorgaans andere manieren om de waarde te berekenen dan bij afzonderlijke aandelen.

De meest gebruikte manier is de zogeheten ‘Net Asset Value’. Dit is de totale waarde van de activa van het fonds minus de totale waarde van haar verplichtingen.

Zowel ‘mutual funds’ als ETF’s berekenen de NAV aan het einde van de handelsdag. Omdat de ETF de hele dag wordt verhandeld, zijn er soms momenten waarop de NAV en de werkelijke marktprijs verschillen. Wel zijn deze verschillen meestal minuscuul.

Soorten ETF’s

Hoewel je nu misschien een idee hebt van het antwoord op de vraag ‘wat is een ETF’, zijn er buiten de algemene kenmerken nog veel verschillen te ontwaren.

Zoals gezegd zijn er heel veel verschillende soorten ETF’s, die zich richten op verschillende markten, verschillende beleggingsinstrumenten en verschillende werelddelen. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende soorten.

Index ETF’s

Index ETF’s volgen een belangrijke marktindex en behoren doorgaans tot de meest populaire ETF’s die ook het meest verhandeld worden. Voor elke grote marktindex bestaan ETF’s, van S&P500 tot AEX, maar ook voor kleinere indices als de AMX zijn ETF’s te vinden.

Via deze ETF’s is het dus heel makkelijk voor beleggers om te beleggen in bijvoorbeeld buitenlandse aandelenmarkten.

Bond ETF’s

Zoals de naam al doet vermoeden, beleggen bond ETF’s in obligaties. Daarbij zijn veel verschillende soorten te ontwaren. Denk aan fondsen die zich richten op zakelijke obligaties tot fondsen die uitsluitend in overheidsschulden beleggen.

Nog niet zo bekend met obligaties? Geen probleem, ik heb een blog geschreven die je up-to-date brengt!

Hoewel in principe vergelijkbaar met andere ETF’s, zijn bond ETF’s uniek omdat ze worden verhandeld op beurzen. Daar zijn de prijzen van de bond ETF’s beschikbaar voor alle beleggers. Historisch gezien was dit soort prijstransparantie voor obligaties alleen beschikbaar voor institutionele beleggers.

Door middel van deze bond ETF’s is het daarom nu als particuliere belegger een stuk makkelijker je in deze markten te begeven.

Sector ETF’s

Een sector ETF belegt in de aandelen en effecten van een specifieke sector.

Sectoren zijn doorgaans vrij brede classificaties. Binnen elke sector kunnen tal van subsectoren en industrieën verder worden afgebakend. De Global Industry Classification Standard (GICS) is de meest gebruikte standaard voor het definiëren van sectorclassificaties.

Voorbeelden van dergelijke sectoren zijn bijvoorbeeld energie, financials, gezondheidszorg of onroerend goed. Een sector ETF kan zich echter dus ook richten op een subsector, zoals biotech binnen de sector gezondheidszorg.

Commodity ETF’s

Commodity ETF’s zijn vergelijkbaar met sector ETF’s in de zin dat ze op bepaalde gebieden van de markt zijn gericht. Deze ETF’s zijn er voor een breed scala van onderliggende grondstoffen, waaronder edelmetalen, olie of aardgas.

Sommige commodity ETF’s volgen een gediversifieerde mand met grondstoffen, waar dus verschillende soorten grondstoffen in zitten.

Wanneer je een commodity ETF koopt, bijvoorbeeld goud of aardgas, koop je echter niet altijd de fysieke grondstof. Vaak bestaan deze ETF’s ook uit derivatencontracten die de prijs van de onderliggende grondstof volgen.

Currency ETF’s

Currency ETF’s zijn ontworpen om de prestaties van een enkele valuta op de valutamarkt te volgen, bijvoorbeeld ten opzichte van de Amerikaanse dollar of de euro. Dit wordt bereikt door meerdere methoden zoals gelddeposito’s, kortlopende schulden in een valuta of swapcontracten.

In het verleden waren deze markten alleen toegankelijk voor ervaren handelaren. De opkomst van dit soort ETF’s in het afgelopen decennium heeft de valutamarkt echter geopend voor alle soorten beleggers.

Het antwoord op de vraag ‘wat is een ETF’ is dus niet eenvoudig. Ze delen veel kenmerken, maar de inhoud van de fondsen is erg verschillend. Voor beginnende beleggers is het echter een zeer interessant instrument om de markten mee te leren kennen!

I'm a seasoned financial expert with a deep understanding of investment instruments, particularly Exchange Traded Funds (ETFs). My experience in the financial industry allows me to provide comprehensive insights into the concepts discussed in the article you provided.

The term "ETF" stands for "Exchange Traded Fund." It is a fund that comprises a basket of securities, such as stocks. Typically, an ETF tracks an underlying index, like the AEX, and acquires shares included in that index. One of the key features of an ETF is that it is a tradable investment instrument on the stock exchange. The fund has independent shares that are traded, making it relatively easy to buy and sell, unlike other investment funds. ETFs can include various types of investments, including stocks, bonds, commodities, or a combination of different investment instruments. Owning a share in the fund represents a share in the ownership of these investment instruments.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article:

Key Concepts:

 1. Popularity and Advantages of ETFs:

  • ETFs are popular among investors for several reasons.
  • They are highly liquid, allowing trading throughout the day.
  • Unlike mutual funds, ETF prices are determined continuously during the trading day.
  • ETFs provide flexibility, allowing investors to buy or sell their investments at any time.
 2. Low Costs:

  • One significant advantage of ETFs is their low cost compared to traditional investment funds.
  • Actively managed funds often incur higher annual fees, whereas many ETFs passively follow specific investment groups, reducing the need for expensive managers.
 3. Diversification:

  • ETFs are valuable for building a diversified portfolio.
  • With hundreds of ETFs available, investors can easily create a diversified portfolio by choosing funds that track various indices or sectors.
 4. Risks Associated with ETFs:

  • Market risk is the primary concern, as ETFs follow market movements.
  • Assessing the quality of an ETF can be challenging due to the abundance of options, requiring investors to stay well-informed.
  • Transaction costs should be considered, especially for frequent traders.
 5. Valuation of ETFs:

  • Like individual stocks, ETFs are traded daily on the market.
  • The market price, determined by supply and demand, reflects the current value of an ETF.
  • Net Asset Value (NAV) is a common method to calculate the value, considering the total value of fund assets minus liabilities.
 6. Types of ETFs:

  • Index ETFs follow major market indices.
  • Bond ETFs invest in bonds, offering transparency in pricing.
  • Sector ETFs focus on specific sectors or industries.
  • Commodity ETFs cover various commodities, often using derivative contracts.
  • Currency ETFs track the performance of a single currency against others.

In conclusion, ETFs are versatile investment tools with various benefits and considerations. Their popularity stems from factors such as liquidity, low costs, and diversification opportunities. However, investors must be aware of associated risks and carefully choose ETFs based on their investment goals and risk tolerance.

Wat Is Een ETF? Uitleg Over Exchange-Traded Funds | HetGeldCollege.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 6461

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.