Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. - Bedrijfsinformatie (2024)

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. opereert binnen de industrie Financiële holdings. Het bedrijf is opgericht in 2004. Het hoofdkantoor is gevestigd op Gouwzee 3, 3891 GH, Zeewolde. Het KVK-nummer voor Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. is 39096792, met het Safe-nummer NL02424128.

Wilt u toegang tot de volledige financiële prestaties van dit bedrijf?

Krijg nu toegang Bekijk een voorbeeldrapport

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V.

Bedrijfsadres:

Gouwzee 3, 3891 GH, Zeewolde

Jaar van oprichting:

2004

KVK Number:

39096792

Safe-nummer:

NL02424128

Rechtsvorm:

Besloten Vennootschap met gewone structuur

Primaire activiteitscode:

6420, Financiële holdings

Bedrijfsstatus:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

DBT (dagen na termijn):

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Wilt u zakendoen met dit bedrijf?

Krijg toegang tot actuele bedrijfs- en financiële informatie.

Krijg nu toegang

Kredietwaardigheid

Bekijk de risico-indicatoren van dit bedrijf.

Kredietscore

Kredietlimiet

DBT (dagen na termijn)

Meer informatie over de risico-indicatoren.

De risico-indicatoren bepalen de kredietwaardigheid van een bedrijf en of u veilig zaken kunt doen.

Financiële gegevens

Omzet:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Winst vóór belastingen (totale winst):

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Medewerkers:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Totale vlottende activa:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Totale vaste activa:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Nettowaarde:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Betalingservaringen

DBT (dagen na termijn):

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Totaal openstaand saldo:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Wilt u meer weten over Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V.?

Krijg toegang tot actuele bedrijfs- en financiële informatie.

Krijg nu toegang

Samenvatting bestuurders/aandeelhouders

Huidige bestuurders

hid

Huidige secretarissen

hid

Vorige bestuurders / secretarissen

hid

Person(en) met aanzienlijke zeggenschap

hid

Wilt u meer informatie over de bestuurders en aandeelhouders van Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V.?

Krijg toegang tot informatie over bestuurders en aandeelhouders

Huidige bestuurders

Titel

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Naam

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Geboortedatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Laatste adres

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Postcode

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Functie

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Nationaliteit

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Huidige benoemingen

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Benoemingsdatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Beroep

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Bekijk directeur rapport
Bekijk consumentenrapport
Bekijk AML-rapport
Bekijk TRACE-rapport
Doe een Complaince Check

Huidige secretaris

Titel

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Naam

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Geboortedatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Laatste adres

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Postcode

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Functie

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Nationaliteit

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Huidige benoemingen

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Benoemingsdatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Beroep

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Bekijk directeur rapport
Bekijk consumentenrapport
Bekijk AML-rapport
Bekijk TRACE-rapport
Doe een Complaince Check

Belangrijkste aandeelhouders

Naam Valuta Aandelen totaal Aandelen type Nominale waarde % van het aantal aandelen

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Samenvatting

Kredietscore bedrijf:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Kredietlimiet bedrijf:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Datum scorewijziging:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Datum limietwijziging:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Gedeponeerde financiën

Internationale score Omschrijving
A

Heel laag risico

B

Laag risico

C

Gemiddeld risico

D

Hoog risico

E

Geen score

Pas opgericht

Score Omschrijving
51-100

Laag risico

30-50

Gemiddeld risico

1-29

Opgelet - Hoog risico

0

Geen score

Omschrijving internationale score

Score Omschrijving
71-100

Heel laag risico

51-70

Laag risico

30-50

Gemiddeld risico

21-29

Hoog risico

1-20

Heel hoog risico

0

Geen score

Aanvullende scores & indicatoren

Financial Strength

Geschatte omzet

Augur Score

Graydon Rating

Meest gezochte bedrijven in dezelfde sector

 • Beleggingsmaatschappij Grouw B.V. Opgericht op 1750
 • Van Randen Vastgoed B.V. Opgericht op 1985 Gevestigd in Harlingen
 • Elzinga Beheer B.V. Opgericht op 1984 Gevestigd in Dokkum
 • Beheer Miedema B.V. Opgericht op 1877 Gevestigd in Nunspeet
 • Keizer Heerenveen B.V. Opgericht op 1909 Gevestigd in Heerenveen
 • Jansma Beheer B.V. Opgericht op 1984 Gevestigd in Drachten
 • Haasdijk Beheer B.V. Opgericht op 1915 Gevestigd in Joure
 • Vogt Dokkum Beheer B.V. Opgericht op 1987 Gevestigd in Dokkum
 • Van Der Werf Beheer B.V. Opgericht op 1932 Gevestigd in Sneek
 • Appie De Jong's Holding B.V. Opgericht op 1995 Gevestigd in Drachtstercompagnie
 • Heiwo Holding B.V. Opgericht op 1982 Gevestigd in Wolvega
 • Veenstra Holding B.V. Opgericht op 1990 Gevestigd in Heeg
 • Bamico Beheer B.V. Opgericht op 1969 Gevestigd in Oosterwolde
 • Gebr. Ferwerda Beheer B.V. Opgericht op 1977 Gevestigd in Leeuwarden
 • Beheermaatschappij De Haan B.V. Opgericht op 1938 Gevestigd in Dokkum
 • Lasaulec Holding B.V. Opgericht op 1985 Gevestigd in Heerenveen

Veelgestelde vragen

Waar is het hoofdkantoor van Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V.?

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V.'s hoofdkantoor bevindt zich op Gouwzee 3, 3891 GH, Zeewolde.

In welke sector is Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. actief?

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. is actief in de Financiële holdings sector.

Wat is het telefoonnummer van Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V.?

Het telefoonnummer van Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. is 036 5225367.

In welk jaar werd Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. opgericht?

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. werd opgericht in 2004

Wilt u een ander bedrijf zoeken en benchmarken?

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. - Bedrijfsinformatie (22)

Nu aanmelden

WO 8 MEI - VR 10 MEI | 11:00 UUR

Nu aanmelden

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. - Bedrijfsinformatie (23)

Nu aanmelden

WO 15 MEI - VR 17 MEI | 11:00 UUR

Nu aanmelden

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. - Bedrijfsinformatie (24)

Nu aanmelden

WO 22 MEI - VR 24 MEI | 11:00 UUR

Nu aanmelden

Sky Is The Limit Real Estate Holding B.V. - Bedrijfsinformatie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5698

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.