Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (2024)

Wanneer de luchttemperatuur in uw huis begint aan te voelen als de lucht buiten, kan dit komen doordat uairconditioning unitmoet opgeladen worden.

Het kan zijn dat de koelvloeistof bijna op is of dat de unit lekt, wat leidt tot inefficiënte koeling.

We begeleiden u door het proces en u kunt beslissen of u er klaar voor bent of liever een expert betaalt om de klus te klaren.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (1)

Snelle vragen voordat u begint

Alle AC-units hebben minimaal om de twee tot drie maanden regelmatig onderhoud nodig. Als de koelefficiëntie van uw unit afneemt, komt dat waarschijnlijk doordat de koelvloeistof op is. Het koelmiddel, Freon, is een kleurloos CFK-gas dat verantwoordelijk is voor het koelen van de lucht. Als de koelvloeistof lekt, zal het apparaat niet efficiënt werken.

Hoe moeilijk is dit om te doen?

We raden aan om de experts dit te laten afhandelen, vooral omdat freon giftig is.

Hoe lang duurt het?

Als u de instructies zorgvuldig en correct opvolgt, duurt het ongeveer 45 minuten om uw apparaat op te laden.

Hoeveel kosten materialen?

Er zijn verschillende oplaadkits beschikbaar, variërend van een eenvoudige doe-het-zelfkit voor $ 40 of minder, een redelijk geprijsde kit met een reeks reinigingscomponenten voor $ 40-90, en de duurdere kits voor $ 90 of meer, inclusief een krachtige stofzuiger en diverse andere componenten.

Benodigde materialen om een ​​raam-airconditioner op te laden

Als uw unit Freon als koelmiddel gebruikt, kunt u een Freon-kit kopen bij een bouwmarkt of zelfs online. De kit wordt geleverd met instructies, die nauwkeurig moeten worden nageleefd. Freon is giftig en moet met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Benodigde materialen voor het opladen van uw AC-unit zijn als volgt:

  • Hoogwaardige vacuümpomp - $ 92-109
  • Manometerset - $ 75
  • Drie vier voet lange slangen - $ 40
  • Kleppen - $ 18
  • Snelkoppeling - $ 40
  • Kan tikken - $ 10,99
Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (2)

Een raam-airconditioner opladen: stap voor stap

Als u geld wilt besparen, is het mogelijk om uw apparaat zelf op te laden door de meegeleverde instructies zorgvuldig te volgen. Het kan de moeite waard zijn om een ​​expert te betalen als u niet vertrouwd bent met uw begrip vanairconditioners. U moet er ook voor zorgen dat u de wetten van uw staat begrijpt. Dit zijn de stappen om uw airconditioning op te laden nadat u uw Freon-kit hebt gekocht:

Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld en niet in direct contact staat met de vloer. Het is extreem gevaarlijk om het apparaat te openen als het nog op een stroombron is aangesloten.

Neem ook verdere voorzorgsmaatregelen door een veiligheidsbril en geschikte handschoenen te dragen bij het hanteren van freon.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (3)

Hoe het apparaat te openen

Zoek de juiste maat schroevendraaier als er geen bij uw kit is geleverd en open het apparaat. Er moet een instructieboekje bij het apparaat zijn geleverd, dat u zal begeleiden naar de juiste manier om het apparaat te openen.

Het is een goed idee om het aanjagerwiel, luchtfilter,condensorbatterij en verdamperbatterijvoordat u met het oplaadproces begint.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (4)

Doe een veiligheidscheck

Zorg ervoor dat de eenheid binnenin intact is en dat er geen schade aan interne onderdelen of lekkage is. Als erwater dat zich rond het apparaat verzameltof ijs en rijp in het apparaat, betekent dit dat er een lek is. In deze gevallen kunt u het beste de experts om hulp vragen.

Freon in de airconditioning plaatsen

Zorg ervoor dat de temperatuur in het apparaat koeler is dan buiten. Freon zoekt van nature naar de koudste temperatuur in de buurt en reageert niet efficiënt als de lucht buiten koeler is.

De kit wordt geleverd met twee leidingen die aan de service- en tapkranen moeten worden bevestigd. Deze moeten vervolgens aan de Freon-container worden bevestigd. De handleiding van het apparaat zou u moeten vertellen hoeveel Freon het nodig heeft, en er zou een gedetailleerd diagram moeten zijn dat laat zien waar de compressor in het apparaat moet worden geplaatst en waar de koelvloeistoftank correct moet worden geplaatst.

Het is van vitaal belang om de instructies zorgvuldig te volgen en het wordt aanbevolen dat een expert het proces uitvoert.

Dit diagram is een voorbeeld van een Freon-kit die is aangesloten op een AC-unit.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (5)

Begin met het oplaadproces

Zorg er eerst voor dat u de juiste Freon hebt, zoals aangegeven in de handleiding van het apparaat. Zodra alles goed is aangesloten, opent u de Freon-bus door de tuit onder de bus te draaien.

Bevestig de gele slang aan de klep van de bus en het andere uiteinde aan de middelste klepaansluiting van de meter. Draai de kleine knobbel op de bodem van de bus om deze te openen. Sluit het apparaat aan en zet het aan op de hoogste stand. Laat het enkele minuten draaien om zichzelf te stabiliseren.

Het bijvullen begint automatisch. Blijf de nodule om de paar seconden openen en sluiten om kleine hoeveelheden koelmiddel enige tijd in de unit te laten stromen totdat u de beoogde temperatuur bereikt.

De juiste koeltemperatuur vindt u op het typeplaatje. Gebruik de meter om de temperatuur in de gaten te houden en wees klaar om het apparaat weer uit te schakelen zodra het gevuld is.

Draai de knobbel op de jerrycan om de stroom koelmiddel te stoppen en ontkoppel alle slangen en de meter van de unit.

Verwijder de ventielen heel voorzichtig en bewaar de kit op een veilige plaats.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (6)

Hoe weet u of uw raam-AC moet worden opgeladen?

Als uw AC-unit niet langer efficiënt functioneert, betekent dit waarschijnlijk dat hij moet worden opgeladen. Het is echtergemakkelijk andere problemen verwarrenvoor onvoldoende koelmiddel.

Er zijn tekenen om op te letten:

Een verhoging van uw energierekening

Als uw energierekening de afgelopen weken is gestegen zonder significante veranderingen in de binnenluchttemperatuur, kan dit betekenen dat uw unit koelmiddel lekt. Zonder onvoldoende koelmiddel kan de unit niet zoveel hete lucht in de koelcyclus afvoeren en zal de unit harder moeten werken om de omgevingslucht te koelen.

Er ontsnapt warme lucht uit de ventilatieopeningen

Het kan zijn dat er warme lucht uit de ventilatieopeningen ontsnapt als het apparaat deze niet efficiënt naar buiten kan afvoeren.

Vorst- of ijsvorming op de AC-unit

Dit is een duidelijk teken dat het koelmiddel bijna op is, waardoor de temperatuur van het koelmiddel daalt tot onder de beoogde temperatuur. Dit kan ijs en ijs veroorzaken, evenals waterplassen rond de AC-unit.

De AC-unit maakt een sissend geluid

Een vreemd sissend geluid kan wijzen op het ontsnappen van koelmiddel in de vorm van gas dat in vloeibare vorm lekt.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (7)

Tips en veiligheidsoverwegingen bij het opladen van een Window AC

Hier zijn enkele overwegingen bij het uitvoeren van dit proces:

Een lek repareren

Als u vermoedt dat uw apparaat lekt, raden we u aan te investeren in een elektronicalek detectorof betaal een gecertificeerde expert om het apparaat voor u te testen. Freon is giftig en moet wettelijk worden behandeld door een getrainde professional. Controleer uw staatswetten om er zeker van te zijn wat is toegestaan ​​en wat niet legaal is.

Het is het beste als u eerst het resterende koelmiddel afvoert voordat u het lek repareert en meer koelmiddel toevoegt. Het is noodzakelijk om de juiste hoeveelheid koelmiddel toe te voegen, zoals aangegeven in de handleiding van het apparaat.

Het oplaadproces

We raden aan een expert te betalen om dit proces af te handelen; Als u er echter zeker van bent dat u goed bent voorbereid en het proces begrijpt, volgt u de aanbevolen richtlijnen zorgvuldig. Eventuele fouten kunnen leiden tot schade aan het apparaat en mogelijk aan de omgeving.

Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op een stopcontact.

Zorg ervoor dat de systeemdruk altijd lager is dan de druk in de laadbus.

Pas op dat u geen koelmiddel uit de verkeerde kant van de jerrycan laat lopen, aangezien het proces dan omkeert en de jerrycan vol begint te lopen. Hoge druk stroomt altijd naar de lagedrukzijde.

Houd de bus tijdens het opladen rechtop.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (8)

Draag altijd beschermende uitrusting en zorg ervoor dat uw handen, ogen, huid en longen beschermd zijn bij het werken met koelmiddel. Het is de moeite waard om een ​​veiligheidsbril van goede kwaliteit en geschikte handschoenen aan te schaffen.

Adem nooit koelmiddel in, aangezien dit dodelijk kan zijn. Als u koelmiddel op uw huid krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen en medische hulp inroepen.

Oude koelmiddelen en apparaten moeten op de juiste manier worden afgevoerd.

Volg de nodige richtlijnen en laat een professional omgaan met het verwijderen en afvoeren van koelmiddel en units, aangezien koelmiddel giftig is voor het milieu en bij verkeerd gebruik in de atmosfeer kan vrijkomen.

Conclusie

Kortom, het is mogelijk om uw apparaat zelf op te laden, maar we raden u ten zeerste aan een gekwalificeerde expert te betalen om het werk te doen vanwege de giftige aard van Freon.

Als u bereid bent om het apparaat zelf op te laden, zorg er dan voor dat u alle benodigde diagrammen, hints en tips volgt die beschikbaar zijn in de handleiding van het apparaat en de Freon-kit.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (9)

Mensen vragen ook

Hier zijn enkele veelgestelde vragen die u kunnen helpen als u merkt dat uw airco niet goed functioneert vanwege een lek.

Moet u raam-airconditioners opladen?

Ja eenraam airconditionergebruikt ook koelmiddel in het koelproces, en het apparaat koelt de lucht mogelijk niet langer efficiënt als de freon bijna op is en begint te lekken.

Kunt u uw AC zelf opladen?

Sommige staten specificeren dat alleen een gekwalificeerde HVAC-professional een AC mag opladen. U moet ervoor zorgen voordat u probeert het proces zelf uit te voeren, en zorg ervoor dat u de aanwijzingen voor het omgaan met koelmiddelen zorgvuldig opvolgt.

Hoeveel kost het om een ​​raam-airconditioner op te laden?

De prijs van oplaadkits varieert van $ 40 tot $ 90 en meer. De goedkopere kits gaan niet lang mee en zijn ideaal voor eenvoudige doe-het-zelf klussen. Matig geprijsde kits gaan langer mee en zijn gemakkelijk te gebruiken. De duurste kits zijn ingewikkelder in gebruik en worden geleverd met alle benodigde apparatuur voor het opladen van een AC.

Moet u freon in een raameenheid plaatsen?

U moet uw koelmiddel wel vervangen als het bijna op is; er is echter een product met de naam Puron ontwikkeld als een milieuvriendelijker product in plaats van Freon.

Hoe vaak moet u AC opladen?

U hoeft een AC nooit op te laden, tenzij het apparaat een lek heeft ontwikkeld.

Wat voor soort freon gaat er in een raam-airconditioner?

Freon-kit gebruikt om de AC-unit bij te vullen. Vóór 2010 gebruikten raamunits voornamelijk HCFC-22 Freon. Het wordt nu vervangen door R410A, Puron, omdat het milieuvriendelijker is.

Hoe een raam-airconditioner op te laden - eenvoudige handleiding (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6313

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.